JĘZYKI ELEKTRONICZNE

Polecenie FORTRANu to nic innego jak takie właśnie symbole. W języku naturalnym pi­semne wyrażenia są jedynie częścią języka, i to nie zawsze jego częścią najważniejszą. Każde angielskie zdanie zapisane na papierze można wypowiedzieć na tuzin sposobów, tworząc tyleż niuansów znaczenio­wych. Każdy rzeczownik angielski ma zbiór konotacji zabarwiających znaczeniowo kontekst, w którym wy­stępuje. W poleceniach FORTRANu nie ma konotacji, nie ma niewyraźnych znaczeń. W języku komputero­wym niepewność nie stworzy poezji, nie wyrazi emo­cji, nie doda koloru ani nie zrobi niczego, w czym ce­luje język naturalny. Po prostu będzie rodzić błędy, przeto taki program musi zostać poprawiony. Języki elektroniczne projektowane są przez mate­matyków i logików jako narzędzie rozwiązywania pro­blemów technicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *