KOMPUTEROWA ARCHITEKTURA

Bity, bajty, słowa i strony są zwykle częścią architektury komputerowej, jej wzorem począt­kowym; następnie programiści narzędziowi grupują strony w segmenty, segmenty w pliki, pliki w biblio­teki — i tak budują coraz większe i większe jednostki informacji, które pozwalają użytkownikom komputera organizować ich dane. Użytkownik może mieć kilka katalogów — jeden dla programów, inny dla danych, jeszcze inny dla korespondencji osobistej — każdy ze swą nazwą identyfikującą. W katalogu są umieszczone pojedyncze dokumenty, tzw. pliki, także mające własne nazwy, każdą dla pojedynczego programu lub prywat­nego listu. Przypadkowy użytkownik może nigdy nie schodzić poniżej poziomu pliku; programy kontrolne chronią go przed szczegółami, gdzie i jak jest on ma­gazynowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *