PRZY UNIWERSALNEJ KONCEPCJI

Jednakże przy takiej koncepcji uniwer­salnego języka logicznego dowody wykraczałyby da­leko poza te, które dzisiaj tworzą logicy. Filozof mógł­by raz na zawsze dowieść istnienia i natury Boga, świata i cnoty. I tak miało się stać — zdaniem Leib­niza: wszystkie dysputy religijne i filozoficzne mogły­by zostać rozstrzygnięte dzięki propozycji: „obliczaj­my”. Jakkolwiek idea była pociągająca, nawet Leibniz, przy swoich zadziwiających zdolnościach, nie zdołał osiągnąć nic ponad projekt takiego języka. Aż po dziś dzień wszystkie uniwersalne symbolizacje okazały się zawodne, choć specjaliści komputerowi od sztucznej inteligencji nie ustają w swych wysiłkach. Niemniej popularność języka uniwersalnego w owych czasach (a także fakt, że tacy myśliciele jak Kartezjusz i Leib­niz byli nim zafascynowani) dowodzi, jak bardzo ożyw­cze i wzbogacające było nowe matematyczne spojrze­nie na język.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *