UTRZYMANIE POJĘĆ

Dla utrzymania pojęć we właściwym porządku stoso­wano chwyt sztucznej pamięci, polegający na użyciu wyrazistych obrazów. Retor utrwalał w swoim umyśle obraz budynku, na przykład świątyni lub rzymskiej willi, z określoną liczbą pokoi i charakterystycznych miejsc w każdym z nich. Następnie kojarzył owe wy­raziste obrazy z różnymi miejscami budynku, tak że stawały się one wizualnymi przedstawieniami, hiero­glifami, punktami, które mają być zapamiętywane. Jeśli pierwsza część, jego mowy miała podkreślać zdra- dliwość wroga jego klienta, retor wyobrażał sobie trzy­mającego sztylet mężczyznę, i obraz ten umieszczał na progu swojej wyobrażeniowej willi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *